Polityka prywatności

Spółka SKD Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ruczaj 69, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000259451, o kapitale zakładowym 66 000.00 zł, NIP 951-218-85-66, REGON 140611838 będąca właścicielem serwisu internetowego www.miastowlosow.pl oraz Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 19 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obliguje się do właściwej ochrony danych dotyczących Użytkowników Serwisu.


1.Użytkownik, akceptując postanowienia Regulaminu sklepu internetowego www.miastowlosow.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną na warunkach określonych w Polityce Prywatności, a  niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.). 

2. Dane osobowe są przechowywane na serwerze administratora, bądź serwerach dostawców administratora, zgodnie z wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.) oraz pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia danych osobowych.

3. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania  i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług. 

4. Dane udostępnione przez Użytkownika są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w sklepie internetowym www.miastowlosow.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych. 

5.Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). 

6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość świadczenia Usług. 

7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie domagać się od Usługodawcy zaniechania przetwarzania jego danych osobowych, jednak przedmiotowe żądanie może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. II.  Sklep „www.miastowlosow.pl” prezentuje Politykę Plików Cookies, która ma zastosowanie do wyżej wymienionego sklepu.

1. Tzw. „ciasteczka”, czyli pliki „cookies”, są plikami numeryczno-tekstowymi, zachowywanymi przez przeglądarkę na dysku urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu. Służą one do identyfikacji Użytkownika lub zapisywania historii akcji podejmowanych przez niego w sklepie.

2. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez sklep „https://miastowlosow.pl” w celu:
a/ dopasowania zawartości serwisu oraz jego optymalizacji do potrzeb Użytkownika serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, odpowiednio wyświetlić stronę serwisu i dopasować ją do indywidualnych potrzeb Użytkownika; 
b/ ulepszenia zawartości oraz struktury sklepu poprzez generowanie statystyk, pomagających określić sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych;
c/ spersonalizowania e-mailowej komunikacji marketingowej do potrzeb Użytkownika;
d/ możliwości rejestracji i logowania Użytkowników do serwisu.

3. Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje konfiguracji w urządzeniu końcowym Użytkownika, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

4. Oprogramowanie używane do przeglądania stron internetowych przez Użytkownika, pozwala na modyfikację ustawień dotyczących plików „cookies”, włącznie z automatyczną blokadą ich obsługi. Ograniczenia w stosowaniu plików „cookies” mogą mieć wpływ na niektóre funkcje serwisu.

5. Sklep „http://miastowlosow.pl”, jest wyłączną własnością Administratora, a korzystający z niego Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie wartości intelektualnej. Sklep „https://miastowlosow.pl” zawiera oryginalne materiały, teksty, animacje, grafiki oraz znaki towarowe, które stanowią własność Administratora i są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych (kopiowanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie) jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora. 

6. Wobec zmian z zakresu prawa, technologii oraz zmian dotyczących prowadzenia działalności w Internecie, Polityka Prywatności może ulec modyfikacji. Używanie serwisu po implementacji tych zmian jest jednoznaczne z ich akceptacją.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium